!-- Google Tag Manager -->

Vaikuttamistyö

Ilmastokriisi ratkeaa vasta, kun yhteiskunnan rakenteet muuttuvat ilmastoystävällisiksi. Se tarkoittaa muutoksia muun muassa lainsäädäntöön, verotukseen ja julkisten varojen käyttöön. Vaikuttamistyöllä herätetään poliittisia päättäjiä tarvittavaan muutokseen ja tarjotaan ratkaisuja päättäjien käyttöön. POW kirittää päättäjiä nostamana ilmastotoimien kunnianhimon tasoa ja varmistaa, että tehtävät toimet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen ja ilmastotieteen kanssa.

POWin vaikuttamistyön ytimessä ovat tällä hetkellä Protect Our Wintersin omalle yhteisölle tärkeät liikkumisen ja liikenteen päästöt. Haluamme päästä mäkeen, ladulle tai vuorille jatkossakin, mutta tahdomme tehdä sen mahdollisimman vähäpäästöisesti.

POW kanavoi talviurheiluyhteisön äänen poliittisten päättäjien suuntaan. Mitä laajemman ja yhtenäisemmän talvien ystävien rintaman puolesta voimme puhua, sitä suurempi vaikutus POWin vaikuttamistyöllä on.